• Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bakalárske štúdium v odbore obchodný manažment som v roku 2007 ukončil na City Univerzite v Trenčíne a následne som bol prijatý na magisterské štúdium v odbore diplomatické štúdia na Westminsterskej  univerzite v Londýne. Od roku 2008 som pracoval na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky na rôznych pozíciách až do roku 2015, kedy som získal štipendium japonskej vlády.  Po návrate zo štúdií z Tokia som nevidel lepšiu príležitosť na ministerstve pre môj kariérny rast. Preto som od januára 2015 začal pracovať pre Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na detašovanom pracovisku v Turkmenistane ako programový manažér. Zodpovedal som za plnenie záväzkov OBSE, ktoré boli v súlade s mandátom Centra OBSE v Ašchabade. Spolupracoval som s turkménskou vládou na opatreniach podporujúce dodržiavanie princípov dobrej správy vecí verejných a budovanie kapacít v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Prioritu som kládol na budovanie kapacít turkménskeho protikorupčného systému na všetkých troch úrovniach: 1. legislatívnej, 2. inštitucionálnej, (vytvorenie novej protikorupčnej agentúry alebo posilnenie právomoci existujúcich štruktúr), 3. posilnenie mechanizmu vymožiteľnosti práva. V boji proti korupcii som spolupracoval s Rumunskou protikorupčnou agentúrou ako i Finančnou monitorovacou službou Gruzínska. Taktiež  som poskytoval poradenstvo vláde v spolupráci s ruskými a americkými expertmi na živelné pohromy a organizovali sme semináre na podporu vnútorných kapacít pre rýchle poskytovanie pomoci počas vzniknutej situácie.

občiansky kandidát na prezidenta SR 2019

Prečo kandidujem

V roku 2016, teda v čase, keď som pracoval pre Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), v Centre OBSE v Ašchabade (Turkmenistan) ako programový manažér pre opatrenia boja proti korupcii, som na základe pracovných skúsenosti uvažoval o tom, ako by sa na Slovenku mohlo niečo zmeniť občanmi (zmena zdola), keďže tu nie je politická vôľa. V rámci spolupráce s členskými štátmi organizácie OBSE som mal možnosť spoznať, že niektoré členské štáty, ktoré podobne ako Slovensko po roku 1989 prešli hlbokými reformami, dokázali napredovať v problematike boja proti korupcii, čo potvrdzuje aj získanie mnohých ocenení. Rumunsko, napríklad v roku 2002 pod silným politickým tlakom, pretože nedostatočné opatrenia v boji proti korupcii mohli ohroziť snahy Rumunska o vstup do Európskej únie, založilo Národnú protikorupčnú agentúru (DNA). Vyvstáva teda zásadná otázka – čo môžeme spraviť preto, aby sme dosiahli vyššiu dôveru vo vymožiteľnosť práva a posilnenia princípov demokratického a právneho štátu?

Moje rozhodnutie kandidovať na prezidenta SR nebolo otázkou zo dňa na deň. Uvedomoval som si, že na to, aby som sa mohol uchádzať o tento post, nepotrebujem podporu politickej strany, naopak potrebujem podporu občanov. Jedným z problémom, s ktorým som od samého začiatku počítal, bola možnosť, že mi môže byť znemožnené uchádzať sa o tento post, vzhľadom na vekový cenzus dosiahnutia veku min. 40 rokov v deň voľby prezidenta. V tejto súvislosti považujem za nevyhnutné uviesť, že z výkladu znenia Ústavy SR jednoznačne vyplýva; voľbu prezidenta SR vyhlasuje predseda Národnej rady SR tak, aby sa prvé kolo volieb uskutočnilo najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. Konajúc v tomto duchu som dňa 19. novembra 2018 priamo listom oslovil predsedu Národnej rady SR, ktorým som ho informoval, že som formálne splnil jeden z predpokladov kladených Ústavou SR a dosiahol viac ako 15 000 podpisov občanov SR pod petíciou za moju kandidatúru na prezidenta SR a zohľadnil tak vôľu občanov SR, ktorí podporili moju kandidatúru. Uvedeným som sledoval to, aby predseda NR SR vypísal termín prvého kola volieb prezidenta SR na 13. apríla 2019 (sobota a deň dovŕšenia veku min. 40 rokov). Tento termín bol plne konformný s Ústavou SR, a teda v prípade, že by mi predseda NR SR bol vyšiel v ústrety ohľadne termínu volieb, nedošlo by k porušeniu Ústavy SR v žiadnom ohľade. Podmienky som teda jednoznačne spĺňal, avšak predseda NR SR sa v rámci jemu Ústavou zverenej diskrečnej právomoci rozhodol inak a vyhlásil voľby na marec 2019, neberúc do úvahy vôľu 17 000 občanov SR, ktorí podporili petíciu na moju kandidatúru na prezidenta.

Aj napriek tomu, že dnes sa už nemôžem uchádzať o post prezidenta SR, investovaný čas a energiu, ktorú som vynaložil pri zbere podpisov pod svoju kandidatúru na prezidenta SR neľutujem, pretože som mal možnosť stretnúť a debatovať s tisíckami bežných ľudí, a tak poznať ich problémy ako aj špecifiká jednotlivých regiónov. Túto dôveru by som chcel využiť v ďalšej politickej činnosti v prospech národa. Aj preto vnímam ponuku vstupu do politiky, prostredníctvom strany Národná koalícia, ako príležitosť presadzovať záujmy občanov na pôde Európskeho parlamentu, a zaručiť, že hlas občanov Slovenskej republiky bude jasne počuť.

Aké zmeny presadzujeme ?

  1. Národnú suverenitu, ochranu kultúrnej identity a kresťanských hodnôt;
  2. Sme za reformu EÚ s cieľom návratu k pôvodným hodnotám, predovšetkým hospodárskej spolupráce, voľného pohybu osôb, tovaru a kapitálu;
  3. V rámci jednotného ekonomického trhu podporíme zjednotenie účtovných štandardov na zjednodušenie administratívy pre malých a stredných podnikateľov, živnostníkov;
  4. Budeme presadzovať vytvorenie rovnocenných podmienok v systéme agrárnej dotačnej politiky EÚ s cieľom podpory produkcie a nie jej útlmu;
  5. Sme proti znižovaniu výdavkov na kohéznu politiku EÚ;
  6. Podporíme výraznú redukciu úradníkov v bruselských centrálach Európskej Rady, Komisie, ale aj Parlamentu;
  7. Sme proti uplatňovaniu ideológie LGBTI a sexuálno-rodovým ideologickým prúdom, podporujeme koncept tradičnej rodiny muža a ženy;
  8.  Posilnenie ochrany vonkajších hraníc Európy, Schengenského priestoru;
  9. Odmietame prerozdeľovanie utečencov na základe kvót, sme za vhodnú hospodársku pomoc v ich krajinách pôvodu, ktorá bude predchádzať masovej migrácii;
  10. Sme za vyváženú zahraničnú politiku a budeme presadzovať dôsledné rešpektovanie medzinárodného práva vo vzťahu k iným krajinám a organizáciám na princípe rovnosti s dôrazom na bezpečnosť a práva národnostných menšín.

 

© 2019 radovanznasik.sk. Všetky práva vyhradené. Vytvoril : wwwstranka